Tag: Mục Thời Anh

Tân cảm giác Thượng Hải – Đời sống đô thị hiện đại từ một cảm quan mới

Tân cảm giác Thượng Hải

Cuối thập niên 20 của thế kỉ XX, văn hoá cận đại Thượng Hải là sản phẩm giao thoa giữa hai miền Đông Tây. Sau Chiến tranh Nha phiến, chính phủ Anh và triều đình nhà Thanh kí kết Hiệp ước Nam Kinh, mở ra nhiều thị trường buôn bán của Anh tại Trung Quốc và sau đó là tô giới ngoại quốc tại Thượng Hải. Từ đó, Thượng Hải bắt đầu quá trình kết hợp Đông-Tây, mở đường cho chủ nghĩa tư bản tiến vào đại lục. Đời sống của thị dân Thượng Hải có sự phân hoá rõ...

Continue Reading →