PHÒNG TRƯNG BÀY MORAVSKÁ đã có lịch sử hơn 60 năm thành lập, là phòng trưng bày nghệ thuật lớn thứ hai Cộng hoà Séc. Đội ngũ làm sách gồm 5 chuyên gia về nghệ thuật:
Viết lời: Giám tuyển Ondřej Chrobák, giám tuyển Rostislav Koryčánek, giám tuyển Martin Vaněk
Minh hoạ: Hoạ sĩ David Böhm, hoạ sĩ Jiří Franta