MARY GAITSKILL là nhà văn, nhà tiểu luận người Mĩ. Bà sinh năm 1954 tại thành phố Lexington, bang Kentucky. MARY GAITSKILL từng theo học tại Đại học Michigan, nơi bà nhận Học bổng Hopwood rồi lấy bằng Cử nhân Nghệ thuật năm 1981.
Trong suốt sự nghiệp văn chương của mình, MARY GAITSKILL đã giành được nhiều thành tựu đáng kể tại Mĩ như: đề cử Giải thưởng PEN/Faulkner cho tác phẩm “Because They Wanted To” năm 1998, đề cử và lọt vào vòng cuối Giải Sách Quốc gia cho tiểu thuyết “Veronica” năm 2005, Giải thưởng Nghệ thuật và Văn học từ Học viện Nghệ thuật và Văn học Hoa Kì năm 2018.