• HILMA WOLITZER sinh năm 1930 tại Brooklyn, New York, Mĩ. Bà bắt đầu sáng tác từ khi còn nhỏ, nhưng đến năm 36 tuổi mới xuất bản truyện ngắn đầu tay. Tới nay qua tuổi 90 bà vẫn tiếp tục viết.
• Phần lớn các tác phẩm của HILMA WOLITZER viết về cuộc sống gia đình. Bởi bà tin rằng những gì diễn ra trong buồng ngủ và nhà bếp cũng quan trọng như trong phòng họp hay nghị viện. HILMA WOLITZER từng nhận Giải thưởng văn học của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn học Hoa Kì.
• Một số tác phẩm tiêu biểu của bà gồm: tiểu thuyết Kết cục (Ending), Những trái tim (Hearts), Con gái vị bác sĩ (The Doctor’s Daughter), Chuyện đọc ngày hạ (Summer Reading); tập truyện ngắn Hôm nay một người đàn bà hoá điên trong siêu thị,…