CHARLOTTE MEI là một họa sĩ nổi tiếng. Làm việc trên các lĩnh vực hội họa, minh họa, gốm sứ và hoạt hình, cô có cách tiếp cận đặc biệt, vui tươi về hình thức và màu sắc. Ngoài ra, cô còn hợp tác với những tên tuổi nổi tiếng như Nike, Hermes, Lazy Oaf và Converse và biên tập cho New York Times và Vice.

Các tác phẩm của CHARLOTTE đã được triển lãm ở London, Hong Kong, Berlin, New York, Tokyo và hơn thế nữa. Cô tổ chức các chương trình đào tạo cho V&A, Soho House, Now Gallery, và làm diễn giả khách mời tại Đại học Nghệ thuật Hoàng gia, Pictoplasma Berlin và Đại học Nghệ thuật London.